3.2.1.2 Sisäisten lämpökuormien hyödyntäminen

Lähteet

  • D3 Suomen rakentamismääräämiskokoelma. Ympäristöministeriön asetus 2/11 rakennusten energiatehokkuudesta. Määräykset ja ohjeet 2012.
  • D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
  • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
  • LVI 05-10417. 2007. Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjetiedosto.
  • RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Asuinrakennukset. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • Siikanen, Unto. 2014. Rakennusfysiikka – Perusteet ja sovelluksia. Rakennustieto. Tammerprint Tampere Oy 2014. 256 s. ISBN 978-952-267-001-4.
  • Ympäristöministeriön asetus 5/13 rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta.
  • Ympäristöministeriön asetuksen 176/2013 Liite 1.

CC BY 4.0 3.2.1.2 Sisäisten lämpökuormien hyödyntäminen, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.