3.2.1.2 Sisäisten lämpökuormien hyödyntäminen

Energiatehokasta rakennusta lämmitetään suureksi osaksi sisäisillä lämpökuormilla, kuten ihmisistä, auringosta ja kodinlaitteista saatavalla ilmaislämmöllä.

 

Lähteet

  • D3 Suomen rakentamismääräämiskokoelma. Ympäristöministeriön asetus 2/11 rakennusten energiatehokkuudesta. Määräykset ja ohjeet 2012.
  • D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2012.
  • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
  • LVI 05-10417. 2007. Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet. Ohjetiedosto.
  • RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Asuinrakennukset. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.
  • Siikanen, Unto. 2014. Rakennusfysiikka – Perusteet ja sovelluksia. Rakennustieto. Tammerprint Tampere Oy 2014. 256 s. ISBN 978-952-267-001-4.
  • Ympäristöministeriön asetus 5/13 rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta.
  • Ympäristöministeriön asetuksen 176/2013 Liite 1.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 3.2.1.2 Sisäisten lämpökuormien hyödyntäminen, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.