4.6.1 Vesikiertoinen patterilämmitys

Diaesitys

Klikkaa ruutua tai paina→

Käytetyt lähteet

 • D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2007. Luettavissa: < http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf >
 • Energiateollisuus. 2007. Käytä kaukolämpöä oikein. Libris Oy Helsinki. Uusittu painos 2007. Luettavissa: < http://energia.fi/sites/default/files/kayta_kaukolampoa_oikein_suomi.pdf >
 • K1 Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet 2013. Päivitetty 9.5.2014. Luettavissa: < http://energia.fi/sites/default/files/julkaisuk1_2013_20140509.pdf >
 • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
 • Laukkanen, M., Hakkarainen, H. 2012. State of the Art: Review of NZEB and Low-Energy Buildings. RYM SHOCK Energy-Efficient Control of Indoor Climate. Metropolia ammattikorkeakoulu.
 • LVI 12-10343. Vesikiertoinen patterilämmitys. Ohjetiedosto. Rakennustieto. Marraskuu 2002.
 • LVI 19-10399. Lämmitä oikein. Vesikeskuslämmitysjärjestelmän käyttäjän ohje. Ohjetiedosto. Rakennustieto. Helmikuu 2006.
 • Purmo Oy. 2014. Tekniset tiedot. Tekninen esite 09/2014.
 • Seppänen, O. Rakennusten lämmitys. SuLVI. Jyväskylä. 2001. 444 s. ISBN 951-98811-0-7.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.

CC BY 4.0 4.6.1 Vesikiertoinen patterilämmitys, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.