4.6.1 Vesikiertoinen patterilämmitys

Patterilämmitystä pidetään perinteisenä ja korkealämpötilaisena lämmitysjärjestelmänä, mutta nykyään on tarjolla ns. matalalämpöjärjestelmiä jotka toimivat erinomaisesti energiatehokkaissa rakennuksissa ja sopivat hyvin uusiutuvan energian kanssa yhteen.

Lähteet

 • D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Määräykset ja ohjeet 2007. Luettavissa: < http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf >
 • Energiateollisuus. 2007. Käytä kaukolämpöä oikein. Libris Oy Helsinki. Uusittu painos 2007. Luettavissa: < http://energia.fi/sites/default/files/kayta_kaukolampoa_oikein_suomi.pdf >
 • K1 Rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet 2013. Päivitetty 9.5.2014. Luettavissa: < http://energia.fi/sites/default/files/julkaisuk1_2013_20140509.pdf >
 • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
 • Laukkanen, M., Hakkarainen, H. 2012. State of the Art: Review of NZEB and Low-Energy Buildings. RYM SHOCK Energy-Efficient Control of Indoor Climate. Metropolia ammattikorkeakoulu.
 • LVI 12-10343. Vesikiertoinen patterilämmitys. Ohjetiedosto. Rakennustieto. Marraskuu 2002.
 • LVI 19-10399. Lämmitä oikein. Vesikeskuslämmitysjärjestelmän käyttäjän ohje. Ohjetiedosto. Rakennustieto. Helmikuu 2006.
 • Purmo Oy. 2014. Tekniset tiedot. Tekninen esite 09/2014.
 • Seppänen, O. Rakennusten lämmitys. SuLVI. Jyväskylä. 2001. 444 s. ISBN 951-98811-0-7.
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.6.1 Vesikiertoinen patterilämmitys, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.