6.6.2 Vesikiertoisen sähkölämmityksen energiakorjaus

Esitys

Käytetyt lähteet

  • Motiva. 2014. Seuraa ja säädä – säästä jopa satasia sähkölämmityslaskussa. Elvari-hanke. Verkkolähde: < http://www.motiva.fi/files/9248/Seuraa_ja_saada_saasta_jopa_satasia_sahkolammityslaskussa_Rev._2014.pdf > Referoitu: 8.3.2016.
    Motiva. 2015. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari 2008-2015. Kalvoesitys: Verkkolähde: < http://www.slideshare.net/MotivaOy/elvari-loppuraportti > Referoitu: 8.3.2016.
  • Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry. Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus. Kalvoesitys. Verkkolähde: < http://www.sulpu.fi/documents/184029/209175/Lampopumppujen-merkitys-ja-tulevaisuus-SULPU.pdf > Referoitu: 9.1.2016.
  • Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry. Yleistä lämpöpumpuista. Kalvoesitys. Verkkolähde: < http://www.sulpu.fi/documents/184029/209175/Yleista-l%C3%A4mp%C3%B6pumpuista-SULPU.pdf > Referoitu: 9.1.2016.
  • Virta, J., Pylsy, P. 2011. Taloyhtiön energiakirja. Ensimmäinen painos. ISBN: 978-951-685-276-1. Sähköinen versio: < www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja/ >

Palaute / Vertaisarviointi

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa tai muu vinkki? Palautelomakkeen avulla päivitämme tietoa. Erityisesti auttaa, mikäli saat liitettyä linkin raporttiin, tutkimukseen, verkkosivuille tms. josta luotettavaa tietoa löytyy lisää. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 6.6.2 Vesikiertoisen sähkölämmityksen energiakorjaus, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.