4.6.4 Ilmanvaihtolämmitys

Diaesitys

Käytetyt lähteet

 • Climecon. ECO-ilmalämmittimet. Huonekohtainen ilmanlämmitys – paras ratkaisu matalaenergia- ja passiivitaloihin. Esite 10.12. 8 s.
 • Coiltech. A Fläkt Woods Company.  Lämmönsiirtimet. Luettelo. 164 s. Luettavissa: < http://flaktwoods.fi/b74e3dfd-1c81-4eed-b9dc-835fe3628ad9 >
 • Energiatodistusasetus 176/2013 Liite 1: Energiatodistuksen kokonaisenergiankulutuksen (E-luvun) määrittäminen
 • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
 • Laukkanen, M., Hakkarainen, H. 2012. State of the Art: Review of NZEB and Low-Energy Buildings. RYM SHOCK Energy-Efficient Control of Indoor Climate. Metropolia University of Applied Sciences.
 • Nieminen, Jyri. 2008. Passiivitalo. VTT. Kalvosarja. Saatavissa: < https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5oJ5FjlGF/5yGG9DeZW/Passiivitalo_RTS.pdf >
 • Nimeinen, Jyri. Energiatehokas rakentaminen. VTT. Kalvosarja. Saatavissa: < http://www.vtt.fi/liitetiedostot/cluster5_metsa_kemia_ymparisto/Nieminen.pdf >
 • RCL Climecon Oy. Huonekohtainen ilmanvaihtolämmitys – paras ratkaisu matala- ja passiivienergiataloihin. ECO-sarja. Esite. 4 s.
 • Saari, Mikko. 2008. Passiivienergiatalo – Mikä se on ja miten se tehdään? Asuminen ja ilmastonmuutos. Kalvosarja. VTT. Ajankohtaisseminaari. Suomen Asuntomessut. Suomen Asuntotietokeskus 12.2.2008.
 • Saari, M., Kukkonen, P., Paananen, T., Laine, J. 2010. Ilmanvaihtolämmityksen ja viilennyksen mallisuunnitelma. VTT raportti VTT-S-10522-10. 45 s. Saatavissa: < http://www.harkkokivitalo.fi/?wpdmact=process&did=MTUuaG90bGluaw== >
 • Sarja, A., Laine, J., Pulakka, S., Saari, M. 2003. INDUCON-rakennuskonsepti. VTT tiedotteita 2206. Espoo 2003. Saatavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2003/T2206.pdf >
 • Sepponen, M., Nieminen, J., Tuominen, P., Kouhia, I., Shemeikka, J., Viikari, M., Hemmilä, K., Nykänen, V. 2013. Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2013. Lahti. Saatavissa: < http://www.ara.fi/download/noname/%7BE7FE1AD9-4529-4CC5-8063-8D7D078C15E8%7D/24217 >
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.

  Vertaisarviointi / Palaute

Onko sinulla aiheesta uutta tietoa tai muu vinkki? Palautteen avulla päivitämme tietoa. Erityisesti auttaa, mikäli lisäät kommenttiisi tietolähteen, jonka avulla asiaan voi syventyä paremmin, kuten esimerkiksi linkin raporttiin, tutkimukseen tai verkkosivuille. Kiitos avustasi ja aktiivisuudestasi!

[Jos lomake ei ilmestynyt voit kokeilla sivun lataamista uudelleen tai lähettää palautteen sähköpostitse posti @ eksergia.fi.]

CC BY 4.0 4.6.4 Ilmanvaihtolämmitys, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.