4.6.4 Ilmanvaihtolämmitys

Diaesitys

Klikkaa ruutua tai paina→

Käytetyt lähteet

 • Climecon. ECO-ilmalämmittimet. Huonekohtainen ilmanlämmitys – paras ratkaisu matalaenergia- ja passiivitaloihin. Esite 10.12. 8 s.
 • Coiltech. A Fläkt Woods Company.  Lämmönsiirtimet. Luettelo. 164 s. Luettavissa: < http://flaktwoods.fi/b74e3dfd-1c81-4eed-b9dc-835fe3628ad9 >
 • Energiatodistusasetus 176/2013 Liite 1: Energiatodistuksen kokonaisenergiankulutuksen (E-luvun) määrittäminen
 • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
 • Laukkanen, M., Hakkarainen, H. 2012. State of the Art: Review of NZEB and Low-Energy Buildings. RYM SHOCK Energy-Efficient Control of Indoor Climate. Metropolia University of Applied Sciences.
 • Nieminen, Jyri. 2008. Passiivitalo. VTT. Kalvosarja. Saatavissa: < https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5oJ5FjlGF/5yGG9DeZW/Passiivitalo_RTS.pdf >
 • Nimeinen, Jyri. Energiatehokas rakentaminen. VTT. Kalvosarja. Saatavissa: < http://www.vtt.fi/liitetiedostot/cluster5_metsa_kemia_ymparisto/Nieminen.pdf >
 • RCL Climecon Oy. Huonekohtainen ilmanvaihtolämmitys – paras ratkaisu matala- ja passiivienergiataloihin. ECO-sarja. Esite. 4 s.
 • Saari, Mikko. 2008. Passiivienergiatalo – Mikä se on ja miten se tehdään? Asuminen ja ilmastonmuutos. Kalvosarja. VTT. Ajankohtaisseminaari. Suomen Asuntomessut. Suomen Asuntotietokeskus 12.2.2008.
 • Saari, M., Kukkonen, P., Paananen, T., Laine, J. 2010. Ilmanvaihtolämmityksen ja viilennyksen mallisuunnitelma. VTT raportti VTT-S-10522-10. 45 s. Saatavissa: < http://www.harkkokivitalo.fi/?wpdmact=process&did=MTUuaG90bGluaw== >
 • Sarja, A., Laine, J., Pulakka, S., Saari, M. 2003. INDUCON-rakennuskonsepti. VTT tiedotteita 2206. Espoo 2003. Saatavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2003/T2206.pdf >
 • Sepponen, M., Nieminen, J., Tuominen, P., Kouhia, I., Shemeikka, J., Viikari, M., Hemmilä, K., Nykänen, V. 2013. Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2013. Lahti. Saatavissa: < http://www.ara.fi/download/noname/%7BE7FE1AD9-4529-4CC5-8063-8D7D078C15E8%7D/24217 >
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.

CC BY 4.0 4.6.4 Ilmanvaihtolämmitys, jonka tekijä on Eksergia.fi, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.