4.6.4 Ilmanvaihtolämmitys

Millaisiin rakennuksiin ilmanvaihtolämmitys sopii? Mitä asioita suunnittelussa tulee ottaa huomioon termisen mukavuuden takaamiseksi?

 

Lähteet

 • Climecon. ECO-ilmalämmittimet. Huonekohtainen ilmanlämmitys – paras ratkaisu matalaenergia- ja passiivitaloihin. Esite 10.12. 8 s.
 • Coiltech. A Fläkt Woods Company.  Lämmönsiirtimet. Luettelo. 164 s. Luettavissa: < http://flaktwoods.fi/b74e3dfd-1c81-4eed-b9dc-835fe3628ad9 >
 • Energiatodistusasetus 176/2013 Liite 1: Energiatodistuksen kokonaisenergiankulutuksen (E-luvun) määrittäminen
 • Kurnitski, J. 2012. Energiamääräykset 2012. Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Suomen Rakennusmedia Oy. Helsinki. ISBN 978-952-269-063-0.
 • Laukkanen, M., Hakkarainen, H. 2012. State of the Art: Review of NZEB and Low-Energy Buildings. RYM SHOCK Energy-Efficient Control of Indoor Climate. Metropolia University of Applied Sciences.
 • Nieminen, Jyri. 2008. Passiivitalo. VTT. Kalvosarja. Saatavissa: < https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5oJ5FjlGF/5yGG9DeZW/Passiivitalo_RTS.pdf >
 • Nimeinen, Jyri. Energiatehokas rakentaminen. VTT. Kalvosarja. Saatavissa: < http://www.vtt.fi/liitetiedostot/cluster5_metsa_kemia_ymparisto/Nieminen.pdf >
 • RCL Climecon Oy. Huonekohtainen ilmanvaihtolämmitys – paras ratkaisu matala- ja passiivienergiataloihin. ECO-sarja. Esite. 4 s.
 • Saari, Mikko. 2008. Passiivienergiatalo – Mikä se on ja miten se tehdään? Asuminen ja ilmastonmuutos. Kalvosarja. VTT. Ajankohtaisseminaari. Suomen Asuntomessut. Suomen Asuntotietokeskus 12.2.2008.
 • Saari, M., Kukkonen, P., Paananen, T., Laine, J. 2010. Ilmanvaihtolämmityksen ja viilennyksen mallisuunnitelma. VTT raportti VTT-S-10522-10. 45 s. Saatavissa: < http://www.harkkokivitalo.fi/?wpdmact=process&did=MTUuaG90bGluaw== >
 • Sarja, A., Laine, J., Pulakka, S., Saari, M. 2003. INDUCON-rakennuskonsepti. VTT tiedotteita 2206. Espoo 2003. Saatavissa: < http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2003/T2206.pdf >
 • Sepponen, M., Nieminen, J., Tuominen, P., Kouhia, I., Shemeikka, J., Viikari, M., Hemmilä, K., Nykänen, V. 2013. Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2013. Lahti. Saatavissa: < http://www.ara.fi/download/noname/%7BE7FE1AD9-4529-4CC5-8063-8D7D078C15E8%7D/24217 >
 • Seppänen, O., Seppänen, M. 1997. Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka. Sisäilmayhdistys. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 279 s. ISBN 951-97186-5-6.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen. Saarijärvi. 2009. 291 s. ISBN 978-951-758-507-1.

Palaute

Onko sinulla asiasta uudempaa tietoa? Tiedon päivittäminen on nopeampaa, mikäli kerrot tietolähteen, kuten tutkimusraportin tai verkkosivun, josta lisää luotettavaa ja neutraalia tietoa on saatavilla. Kiitos avustasi!

CC BY 4.0 4.6.4 Ilmanvaihtolämmitys, jonka tekijä on Eksergia.fi – Avoin verkkokoulu energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.